Cyfnewid Gwybodaeth a Deddfwrfeydd

Cyhoeddwyd 11/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae cyfnewid gwybodaeth yn cyfeirio at unrhyw weithgaredd neu broses lle mae gwybodaeth yn cael ei chyfnewid rhwng o leiaf dau barti. Mae’r nodyn briffio hwn yn rhoi trosolwg o'r cyfnewid gwybodaeth rhwng prifysgolion a phedair deddfwrfa'r DU, er mwyn llywio datblygiad strategaethau a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth ar gyfer prifysgolion ac ymchwilwyr academaidd ledled y DU.