Cyhoeddiad newydd: Mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru

Cyhoeddwyd 22/06/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

22 Mehefin 2016 Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Archwiliad o ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru, gan gynnwys achosion, tueddiadau a chamau a gymerwyd yn fyd-eang ac yn lleol i fynd i’r afael â’r broblem. Mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru (PDF, 1,143KB) Dyma ddelwedd o glawr y cyhoeddiad: Mynd i’r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru