mam a mab

mam a mab

Craffu ar waith Llywodraeth Cymru ar gostau byw

Cyhoeddwyd 24/03/2023   |   Amser darllen munudau

Ar 24 Mawrth, bydd Pwyllgor Craffu’r Senedd ar Waith y Prif Weinidog yn holi'r Prif Weinidog, Mark Drakeford AS, ynglŷn ag amrywiaeth o faterion gan gynnwys pwysau costau byw.

Mae'r papur briffio hwn yn nodi rhai o'r materion allweddol yn ymwneud â chostau byw y mae’n bosibl y byddan nhw’n cael eu trafod yn ystod y sesiwn dystiolaeth.


Erthygl gan Gareth Thomas, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru