cy

cy

Craffu ar ddull Llywodraeth Cymru o ran adferiad COVID-19 a phwysau’r gaeaf: materion allweddol o Bwyllgorau’r Senedd

Cyhoeddwyd 16/12/2021   |   Amser darllen munudau

Ar 16 Rhagfyr, bydd Pwyllgor Craffu ar y Prif Weinidog y Senedd yn craffu ar waith y Prif Weinidog, Mark Drakeford AS. Bydd rhan gyntaf y cyfarfod yn canolbwyntio ar ddull Llywodraeth Cymru o ran adferiad COVID-19 a phwysau’r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus. Mae’r papur briffio hwn yn canolbwyntio ar rai o’r materion allweddol a allai godi yn ystod y drafodaeth.


Erthygl gan Amy Clifton a Božo Lugonja, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru