Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol): tudalen adnoddau

Cyhoeddwyd 25/03/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/07/2024   |   Amser darllen munudau

Cyflwynwyd Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) yn y Senedd ar 11 Mawrth 2024.

Mae’r dudalen hon yn dwyn ynghyd gyhoeddiadau allweddol gan Ymchwil y Senedd i gefnogi’r gwaith o graffu ar y Bil. Caiff ei diweddaru wrth i’r Bil fynd drwy broses ddeddfwriaethol y Senedd.

Gallwch ddilyn hynt y Bil ar dudalen Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol). Yno ceir y Bil ei hun a’r Memorandwm Esboniadol, sy’n cynnwys Nodiadau Esboniadol ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol.

Cyhoeddiadau Ymchwil y Senedd

Erthygl gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru