Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol): Geirfa Ddwyieithog

Cyhoeddwyd 25/03/2024   |   Amser darllen munudau

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn rhestr o’r termau allweddol a ddefnyddir ym Mil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau).

Bwriedir iddi helpu gwaith craffu dwyieithog ar y Bil.

Mae rhagor o gyhoeddiadau Ymchwil y Senedd am gyhoeddiadau ynghylch y Bil ar y dudalen adnoddau hon, a fydd yn cael ei diweddaru wrth i’r Bil fynd rhagddo.

Erthygl gan Josh Hayman, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru