Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru): tudalen adnoddau

Cyhoeddwyd 13/10/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 18/04/2024   |   Amser darllen munudau

Cyflwynwyd Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) i’r Senedd ar 2 Hydref 2023.

Mae’r dudalen hon yn dwyn ynghyd gyhoeddiadau allweddol gan Ymchwil y Senedd i gefnogi’r gwaith o graffu ar y Bil. Caiff ei diweddaru wrth i’r Bil fynd drwy broses ddeddfwriaethol y Senedd.

Gallwch ddilyn hynt y Bil ar dudalen Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru). Yno ceir y Bil ei hun a’r Memorandwm Esboniadol, sy’n cynnwys Nodiadau Esboniadol ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol.

Cyhoeddiadau Ymchwil y Senedd

Erthygl gan Philip Lewis, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru