Cyhoeddiad Newydd: Atal a rheoli'r broses o gyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron (11/12/2014)

Cyhoeddwyd 11/12/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

11 Rhagfyr 2014
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ar 22 Hydref 2014, mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd y Rheoliad ar Atal a Rheoli Cyflwyniad a Lledaeniad Rhywogaethau Goresgynnol Estron (IAS). Mae’r diweddariad polisi UE yma yn rhoi crynodeb o gynigion allweddol y Rheoliad a’i goblygiadau posibl i Gymru. Atal a rheoli'r broses o gyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron Blog-cover-cy